Newyddion

 • Mae'r Gaeaf Bron Yma: Ydych chi wedi Storio Eich Pibellau'n Gywir?

  Mae’r gaeafau caled yn golygu tramwyfeydd rhewllyd a grisiau blaen, ond efallai nad ydych wedi ystyried yr effaith ar bibellau dŵr y tu allan i’ch cartref.Hyd yn oed os caiff y dŵr ei ddiffodd am y tymor, gallai gadael pibellau a ffroenellau yn yr awyr agored arwain at rewi, difrod a thrwsio costus iawn.Arbedwch y...
  Darllen mwy
 • O dan Bwysau: Dod o hyd i'r Pibell Gywir i weddu i Anghenion Gwydnwch Pob Tywydd

  O dan Bwysau: Dod o hyd i'r Pibell Gywir i weddu i Anghenion Gwydnwch Pob Tywydd

  O ran gwaith iard, mae gwydnwch pob tywydd yn allweddol.Y peth gwaethaf am hwyl yr haf yn yr iard yw torri'ch holl brosiectau'n fyr oherwydd pibell wedi'i dorri.Os ydych chi wedi blino delio â kinks a phwyntiau gwan sy'n arwain at rwygiadau, ystyriwch...
  Darllen mwy
 • Canllaw Ultimate i Bibellau Gradd Bwyd

  Canllaw Ultimate i Bibellau Gradd Bwyd

  Beth yw Pibell Gradd Bwyd?Defnyddir pibellau gradd bwyd i gludo a chyfleu cynhyrchion bwyd fel hadau, pelenni, cwrw a dŵr.Fe'u defnyddir mewn amrywiol gymwysiadau i atal halogiad cynnyrch.Beth Sy'n Gwneud Bwyd Pibell yn Ddiogel?Er mwyn cael ei gymeradwyo i'w ddefnyddio, mae bwyd qua ...
  Darllen mwy
 • Pedwar Rheswm Pam Dylech Fuddsoddi Mewn Pibell Gardd Ar Gyfer Gofal Lawnt

  O ran gofalu am eich lawnt, mae yna ychydig o ddarnau hanfodol o offer y bydd eu hangen arnoch chi.Nid oes gwadu bod pibell gardd yn arf hanfodol ar gyfer gofal lawnt.Mae pibellau gardd yn dod o bob lliw a llun, felly gall fod yn anodd gwybod pa un sydd ar gael...
  Darllen mwy
 • 4 Rhinweddau Pibell Gardd y Dylech Ei Ystyried

  4 Rhinweddau Pibell Gardd y Dylech Ei Ystyried

  Os oes gennych chi ardd gartref lle mae'ch planhigion yn blodeuo, yn ffrwythau neu'n llysiau, mae angen pibell gardd hyblyg arnoch chi a fydd yn eich helpu i ddyfrio'ch planhigion yn hawdd.Bydd angen pibell gardd arnoch hefyd wrth ddyfrio'ch lawnt a'ch coed.Efallai na fydd caniau dyfrio yn cwrdd â'ch gofynion, yn enwedig...
  Darllen mwy
 • Pam Dewis Rwber Synthetig?

  Pam Dewis Rwber Synthetig?

  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o ddiwydiannau, gan gynnwys ein rhai ni, wedi symud o rwber naturiol i synthetig.Ond beth yn union yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau?Beth yw'r gwahanol fathau o synthetigion ac a allant ddal i fyny yn erbyn pibellau rwber naturiol?Mae'r erthygl ganlynol wedi'i rhoi i...
  Darllen mwy
 • Pennod Pump – Diwydiannau sy'n Defnyddio Tiwbiau Rwber

  Mae hyblygrwydd ac addasrwydd tiwbiau rwber wedi'i wneud yn hanfodol i'w ddefnyddio fel cydran mewn sawl diwydiant.Mae tiwbiau rwber yn wydn iawn ac yn ddibynadwy yn ogystal â pharhaol.Mae'r rhinweddau hyn yn ei gwneud yn ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn cartrefi ar gyfer trosglwyddo dŵr a che ...
  Darllen mwy
 • Sut mae tiwbiau rwber yn cael eu gwneud

  Sut mae tiwbiau rwber yn cael eu gwneud

  Mae tiwbiau rwber yn wahanol iawn i diwbiau eraill oherwydd ei gynnwys rwber, sef elastomer sydd â chryfder a gwydnwch uchel yn ogystal â gallu cael ei ymestyn a'i ddadffurfio heb gael ei niweidio'n barhaol.Mae hyn yn bennaf oherwydd ei hyblygrwydd, ymwrthedd rhwygo, resil ...
  Darllen mwy
 • Beth yw'r Storio Hose Gardd Gorau?(Y cyfan sydd angen i chi ei wybod)

  Beth yw'r Storio Hose Gardd Gorau?(Y cyfan sydd angen i chi ei wybod)

  Beth yw'r storfa bibell ardd orau?Yr ateb byr: mae'n dibynnu ar eich anghenion.Ar ôl darllen yr erthygl hon fe welwch yr opsiwn storio pibell gardd gorau i chi.Darganfyddwch Eich Storio Pibell ...
  Darllen mwy
 • Mis Hyrwyddo Lanboom!Ei golli a difaru!

  Mis Hyrwyddo Lanboom!Ei golli a difaru!

  A allwch chi oedi munud i wirio ein gwybodaeth?Ei golli a difaru!Mae Lanboom Rubber & Plastics Co, Ltd yn cael dyrchafiad canol blwyddyn!Bydd ein cynnyrch yn defnyddio'r pris isel gyda chynhyrchion ein cwmni bob amser wedi bod o ansawdd rhagorol, i ddarparu'r cost-eff uchaf i gwsmeriaid ...
  Darllen mwy
 • Ffitiadau Grimp Allanol

  Ffitiadau Grimp Allanol

  Mae Lanboom Rubber & Plastic Co, Ltd nid yn unig yn fenter sy'n canolbwyntio ar ansawdd y cynnyrch, ond hefyd yn fenter arloesol sy'n gwneud ymchwil a datblygu yn gyson.Yn 2022, cynhyrchodd ein cwmni fath newydd o ffitiadau grimp allanol.Efallai y bydd rhywun yn gofyn, beth yw swyddogaeth allanol ...
  Darllen mwy
 • “Chwiliwch yma am y rhai sydd angen dewis pibell ddŵr”

  “Chwiliwch yma am y rhai sydd angen dewis pibell ddŵr”

  Mae Lanboom rubber & Plastic Co, Ltd yn gwmni sydd â mwy na 10 mlynedd o brofiad mewn gweithgynhyrchu pibell, mae ein cynhyrchiad pibell yn cynnwys ystod eang o feysydd.Mae ein degawdau o brofiad yn cronni, a'n hysbryd arloesol bob amser, fel ein bod yn hyderus pan glywch ein wat...
  Darllen mwy
123Nesaf >>> Tudalen 1/3