Ystyriaethau ar gyfer Prynu Hose Diwydiannol

Pan wnaethoch chi ddefnyddio anpibell ddiwydiannol, pa ffactorau y dylid eu hystyried?

Maint.
Dylech wybod diamedr y peiriant neu'r pwmp y mae eich pibell ddiwydiannol wedi'i gysylltu ag ef, yna dewiswch y bibell gyda diamedr mewnol perthnasol a diamedr allanol.Os yw'r diamedr mewnol yn fwy na'r peiriant, ni ellir eu cysylltu'n dda ac achosi gollyngiadau.Os yw'r diamedr yn llai, ni ellir cysylltu'r pibell â'r peiriant.Mewn gair, bydd maint mwy a llai yn golygu na all y pibell weithio'n normal.Ar ben hynny, dylech wybod y pellter rhwng y peiriant a'r safle gwaith, yna prynwch y pibell o hyd priodol.

Y cyfrwng sy'n llifo trwy'r bibell.
Ar gyfer y cyfrwng, dylech sicrhau ei fod yn hylif, yn nwy neu'n solet.Os yw'n nwy, efallai y bydd angen pibell aer neu bibell stêm arnoch.Os ydych chi'n ei ddefnyddio i drosglwyddo solet, gwnewch yn siŵr ei fath a'i faint.Efallai y bydd angen pibell trin deunydd neu bibell dwythell arnoch.
Os yw'n hylif, gwnewch yn siŵr ei fod yn ddŵr, olew neu gemegol, yna dewiswch bibell ddŵr berthnasol, pibell olew a phibell gemegol neu gyfansawdd.Os yw'n gemegau fel asid, alcali, toddyddion neu ddeunydd cyrydiad, dylech wybod y math o gemegol a chrynodiad yn glir, oherwydd bod y bibell gemegol neu'r pibell gyfansawdd wedi'i addasu i wrthsefyll un o'r cemegau.
Yn ogystal, dylech wybod tymheredd y cyfrwng, bydd tymheredd uwch y cyfrwng yn achosi i'r bibell golli eiddo ffisegol ac yna'n lleihau'r oes.

Amodau gwaith.
Gwybod amrediad pwysau pibell yn glir, gan gynnwys pwysau gweithio, pwysedd prawf a phwysau byrstio, yna defnyddiwch y pibell o fewn yr ystod pwysau.Os na, bydd yn torri eiddo ffisegol pibell ac yn lleihau'r bywyd gwaith.Beth sy'n waeth, gall achosi i'r pibell fyrstio ac yna gwneud dylanwad drwg i'r system gyfan.Dylech hefyd wybod y gyfradd llif oherwydd bydd yn effeithio ar y pwysau.Ar ben hynny, gwnewch yn siŵr a oes gwactod, os oes, dylech ddewis pibell gwactod i wneud gwaith o'r fath.

Os ydych chi'n chwilio ampibell sgwrio â thywod, edrychwch ar y detholiad hwn.

 


Amser post: Ebrill-19-2022